Tanscarpatia – radiografia unei regiuni multietnice

Sub egida CESMINT a apărut la editura Eikon volumul "Transcarpatia - radiografia unei regiuni multietnice" de Marian Oancea.