Radu Carp și Enache Tușa au participat la conferința “Condiția aromanilor în România. Drepturi și libertăți”

În data de 4 septembrie 2021 Radu Carp și Enache Tușa au participat din partea CESMINT la conferința "Condiția aromânilor în România. Drepturi și libertăți" desfășurată la Constanța.
Radu Carp a prezentat comunicarea intitulată "Comunitățile etnice - factor de echilibru în definirea securității naționale".