Punct de vedere CESMINT referitor la votul în Parlament al reprezentanţilor minorităţilor naţionale

O temă recurentă care apare pe agenda publică este legată de votul reprezentanţilor minorităţilor în Parlament. Grupul minorităţilor naţionale votează uneori compact, precum majoritatea parlamentară, alteori votul este divizat, fără a exista o regulă clar stabilită, aplicabilă în toate cazurile.
Lipsa unui punct de vedere unitar din partea acestor reprezentanţi a fost vizibilă şi cu ocazia recentelor dezbateri parlamentare.
Ȋn contextul punerii în discuţie a votului reprezentanţilor minorităţilor naţionale în Parlament cu ocazia acestor dezbateri, considerăm că trebuie avută în vedere regula din Constituţia României care prevede la art. 69, alin. 2 că orice mandat imperativ este nul, ceea ce înseamnă că parlamentarii votează potrivit propriei lor conştiinţe şi nu pot fi obligaţi să voteze într-un fel sau altul.
Niciun reprezentant al vreunei minorităţi naţionale nu poate fi obligat să voteze altfel decât consideră de cuviinţă. Nici membrii minorităţii pe care o reprezintă nu îi pot obliga, cu atât mai puţin alţi cetăţeni sau partide politice.
Salutăm poziţia publică a Departamentului pentru Relaţii Interetnice care reafirmă necesitatea de a nu judeca minorităţile naţionale pe baza dezbaterilor parlamentare şi a votului pe care reprezentanţii acestor minorităţi îl exprimă.
Referitor la discuţiile care au avut loc prin care s-a pus la îndoială calitatea de reprezentant al unei minorităţi pentru anumiţi parlamentari care exercită un mandat în virtutea art. 62, alin. 2 din Constituţia României ce consacră dreptul tuturor minorităţilor naţionale de a fi reprezentate în Parlament, considerăm că aceasta este o problemă internă de organizare a fiecărei minorităţi naţionale. Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente reglementează dreptul minorităţilor de a participa la procesul electoral, precum şi condiţiile în care organizaţiile aparţinând minorităţilor naţionale pot depune candidaturi. Reprezentarea minorităţilor naţionale în Parlament este o garanţie a bunei funcţionări a democraţiei constituţionale şi nu poate fi pusă la îndoială fără a atenta la însăşi existenţa acesteia. Legea nr. 208/2015 suferă de anumite imperfecţiuni, însă atâta vreme cât este în vigoare, ea trebuie respectată integral. Orice eventual proces de modificare a normelor care reglementează reprezentarea minorităţilor naţionale în Parlament trebuie să fie făcut cu consultarea tuturor organizaţiilor care le reprezintă.