Invitație – Conferință Oradea 13.12.2018

Centrul de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere https://cesmint.com/despre-noi/ Oradea, vă invită să participaţi la conferinţa cu tema „Criminalitatea transfrontalieră şi dimensiunea cooperării interetnice – 100 de ani de abordări interdisciplinare”, 13 decembrie 2018, Oradea.

Parteneri: Universitatea Agora din Oradea, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti; Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere, Oradea; Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne – Filiala „Menumorut” Bihor.
Lucrările conferinţei se vor desfăşura în data de 13 decembrie 2018 interval orar 11:00-13:00 în sala de conferinţă a Hotelului Perla, Băile 1 Mai.

Conferinţa se desfăşoară în cadrul proiectului cu acelaşi nume cofinanţat de Consiliul Judeţean Bihor prin Direcţia Social Comunitară, domeniul Centenarul Românei, director de proiect fiind doamna prof.univ.dr. Elena-Ana IANCU.

Scopul urmărit prin acest proiect este de a celebra Centenarul Marii Uniri prin evocarea din perspectivă ştiinţifică, interdisciplinară a bunei convieţuiri a comunităţilor interetnice din provinciile istorice pe plan juridic, politic, economic, social, cultura şi prin arătarea modului în care s-au implict membrii comunităţilor în procesul de dezvoltare locală, de menţinere a ordinii şi siguranţei publice şi de încurajare a dialogului intercultural în scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere.

Prezentarea unor modele de abordare interdisciplinară a diversităţii culturale dintr-o perspectivă istorică-politică, a modelelor identitare necesare în crearea profilului vieţuitorului într-un spaţiu geografic, a factorilor determinanţi în dinamica criminalităţii transfrontaliere în perioade diferite de timp marcate de momente istorice, politice, militare ce au generat transformări, uneori anevoioase, ar putea contribui la o mai bună înţelegere între minorităţile etnice şi populaţia majoritară. Totodată, arătarea diferitelor forme de comunicare, prezentarea specificului din unele comunităţi interetnice şi sublinierea importanţei relaţionării între reprezentanţii etniilor şi autorităţilor vor putea ajuta la o înţelegere mai bună a managementului folosit de-a lungul timpului în cazul conflictelor interetnice.

De-a lungul timpului, armonia interetnică, toleranţa, încrederea şi buna cooperarea între membrii comunităţilor, uneori formate în mod forţat, datorită factorilor externi, au fost determinate de reducerea barierelor în comunicare, de intervalul de timpul în care s-a reuşit constituirea unor reguli politico-administrative potrivite pentru o mai bună convieţuire, precum şi de sistemul judiciar existent.