CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

 • Eva Maria BELSER, Institut für Föderalismus, Universitatea Freiburg, Elveţia
 • Aurora CIUCĂ, prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava
 • Tseard DE GRAAF, Mercator Research Centre on Multilingualism and Language Learning, Leeuwarden, Olanda
 • Cristina DOGOT, lect. univ. dr., Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Universitatea din Oradea
 • Mihai GRIBINCEA, Ambasador al Republicii Moldova în România, fost consilier la Înaltul Comisar OSCE pentru Minorităţile Naţionale
 • Rainer HOFMANN, profesor, Goethe Universität, Frankfurt am Main
 • Ferenc KALMAR, membru în Parlamentul Ungariei, raportor Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
 • Tove Hansen MALLOY, European Centre for Minority Issues, Flensburg
 • Valentin MIRIŞAN, prof. univ. dr., decan, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea
 • Joseph MARKO, Director, Institute for Minority Rights, European Akademy of Bozen/Bolzano; profesor, Universität Graz
  Gediminas MESONIS, judecător, Curtea Constituţională, Lituania
 • Lucian NĂSTASĂ, cercetător științific principal, Institutul de Istorie „George Bariț” din Cluj – Napoca al Academiei Române, profesor asociat şi director al Școlii Doctorale de Relații Internaționale și Studii de Securitate la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj
 • Roxana – Alina PETRARU, doctor în drept
 • Natalie SABANADZE, Ambasador al Georgiei la UE, fost consilier la Înaltul Comisar OSCE pentru Minorităţile Naţionale
 • Sarah STEPHAN, Universitatea Abo Akademi, Finlanda
 • Claudia TAVANI, University of Essex
 • Siegfried WÖBER, Conciliation Resources, Viena
 • Ineta ZIEMELE, judecător, Curtea Constituţională, Letonia
 • Petra ROTER, profesor, Universitatea din Ljubljana