Centrul pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere

Misiune şi obiect de activitate

CESMINT (Centrul pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere) este un institut de cercetare fundamentală şi aplicată având drept misiune principală :

  • protecţia minorităţilor naţionale care locuiesc în vecinătatea statelor înrudite – minorităţile transfrontaliere ;
  • managementul diversităţii etno-culturale şi lingvistice.

CESMINT are ca scop identificarea de soluţii pentru buna guvernare în comunităţile multi-etnice, inclusiv problema migraţiei din înspre teritoriile locuite de aceste comunităţi.

CESMINT are ca obiectiv analiza şi identificarea de soluţii în următoarele domenii de activitate:

  • Statutul juridic, cooperarea transfrontalieră, particularităţi etnice, culturale, lingvistice şi ale comportamentului electoral în cazul minorităţilor din state înrudite, aflate în imediata vecinătate a frontierelor;
  • Integrarea minorităţilor transfrontaliere, relaţia acestora cu majoritatea, modele de bună guvernare locală, regională şi naţională;
  • Aplicarea instrumentelor europene şi de drept internaţional privind protecţia minorităţilor în cazul minorităţilor transfrontaliere;
  • Aportul minorităţilor transfrontaliere la dezvoltarea comunităţilor locale de care aparţin, identificarea şi analiza instrumentelor economice care contribuie la buna dezvoltare a relaţiilor dintre majoritate şi minorităţi.

CESMINT îşi propune să publice evaluări periodice, studii de early warning şi policy papers legate de aceste domenii şi să ofere consultanţă instituţiilor publice şi private interesate.

CESMINT organizează dezbateri ştiinţifice, seminarii şi conferinţe internaţionale legate de misiunea şi domeniile sale de activitate.

CESMINT este situat în Oradea, important centru multi-etnic, aflat în proximitatea unor unităţi administrativ – teritoriale (comune, oraşe, judeţe) în care locuiesc mai multe minorităţi transfrontaliere.

CESMINT promovează cooperarea cu mediul academic, instituţiile publice şi mediul asociativ din ţările aflate în vecinătatea zonei de nord – vest a României (Serbia, Ucraina, Ungaria), precum şi cu ţările din Grupul Vişegrad care sunt state înrudite pentru minorităţi transfrontaliere aflate pe teritoriul României sau care găzduiesc minorităţi transfrontaliere ori grupuri etnice fără state înrudite (Republica cehă, Polonia, Slovacia).