CESMINT salută adoptarea la data de 23 ianuarie

CESMINT salută adoptarea la data de 23 ianuarie 2018 a Recomandării 2118 (2018) şi a Rezoluţiei 2196 (2018) referitoare la protecţia şi promovarea limbilor regionale sau minoritare în Europa de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
Sprijinim în mod special şi suntem de acord cu câteva dintre dintre obiectivele pe care statele membre ale Consiliului Europei vor trebui să le îndeplinească potrivit acestor documente, anume „organizarea de seminarii referitoare la bunele prcatici şi obstacolele folosirea eficientă a Cartei europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, promovarea cooperării ştiinţifice între forumurile naţionale de cercetare”, precum şi înfiinţarea, la nivelul statelor membre ale Consiliului Europei, a unor grupuri de lucru specializate în situaţia limbilor regionale şi minoritare.