Conferință Oradea | Iulie 2018

Minorităţile naţionale – noi abordări şi perspective la nivel european

Oradea, 13 – 14 iulie 2018

9 00 – 9 30 Radu Carp (prof. univ. dr. FSPUB), Noi evoluţii la nivelul Consiliului Europei privind situaţia minorităţilor naţionale
9 30 – 10 00 Ştefan Herchi (prof.univ. dr. Universitatea din Oradea), Marea Unire şi minorităţile
10 00 – 10 30 Gelu Stan (conf. univ. dr. Universitatea Agora, Oradea), Implicaţiile “Legii statutului” asupra relaţiilor de bună vecinătate româno – maghiare
10 30 – 11 00 Enache Tuşa (conf. univ. dr. Universitatea Ovidius Constanţa), Efectele juridice ale Tratatului de la Craiova pentru comunitatea aromână din Dobrogea
11 00 – 11 30 Cristina Mătiuţă (conf. univ. dr. Universitatea din Oradea) Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interculturală la profesorii din judeţul Bihor
11 30 12 00 Mihai Avram (doctorand FSPUB), O viziune de ansamblu asupra minorităţii române din Valea Timocului
12 00 – 12 30 Alex Drăgulin (doctorand FSPUB), Studiu comparativ privind particularități de istorie și organizare socială ale germanilor din Dobrogea și din Transilvania
12 30 – 13 00 Cornelia Drugescu (doctorand FSPUB), Minoritatea maghiară şi rolul ei în formarea Bisericii Greco-Catolice din Transilvania
13 00 – 13 30 Ovidiu Hanceriuc (doctorand FSPUB), Influența schimbărilor demografice asupra vieții politice din Bucovina în perioada administrației austriece

13 30 – 14 30 pauză prânz

14 30 – 15 00 Claudia Ispas (doctorand FSPUB), Efectul modificărilor legislaţiei electorale asupra minorităţii slovace din România
15 00 – 15 30 Andreea Lăpădat (doctorand FSPUB), O abordare insitituțională a minorităților naționale de pe teritoriul României – măsuri legislative și executive
15 30 – 16 00 Denise Mihalache (doctorand FSPUB), Chestiunea minorităţilor naţionale în Constituţiile statelor europene
16 00 – 16 30 Iulian Mitran (doctorand Facultatea de Sociologie UB), Interferențele bulgaro – găgăuze în lumina studiilor istorice și etnologice
16 30 – 17 00 Marian Oancea (doctorand FSPUB), Transcarpatia. Evoluţii istorice până la formarea statului naţional ucrainean
17 00 – 17 30 Paula Pasciuc (doctorand FSPUB), Găgăuzii din Republica Moldova – istorie, statut și organizare
17 30 – 18 00 Laurenţiu Petrila (doctorand UBB), Minorităţile religioase din vestul României