Conferință internațională | Oradea, iunie 2016

Situaţia şi drepturile minorităţilor naţionale în Europa – realizări şi perspective

Conferinţă internaţională organizată de Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti şi Centrul de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere (CESMINT)

Oradea, 24 – 26 iunie 2016

Vineri, 24 iunie

9 30 – 11 30
Radu Carp, prof. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti – Noi tendinţe în reglementarea drepturilor minorităţilor naţionale din perspectiva Consiliului Europei
Ştefan Herchi, prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea, Autonomie şi autodeterminare – două concepte fundamentale pentru înţelegerea regimului juridic aplicabil minorităţilor naţionale

11 30 – 12 00
Pauză de cafea

12 00 – 13 00
Gelu Stan, conf. univ. dr., Universitatea Agora, Oradea – Respectarea principiilor dreptului internaţional public cu privire la drepturile minorităţilor transfrontaliere
Andreea Lăpădat, drd., Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucuresti, Reprezentarea minorităţilor în parlamentele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene

13 00 – 14 00
Masa de prânz

14 00 – 15 00
Cristina Dogot, lect. univ. dr., Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea Oradea, Instituţonalizarea problemei minorităţilor în România
Mihai Avram, drd., Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti, Conflicte identitare timocene contemporane

15 00 – 15 30
Pauză de cafea

15 30 – 16 30
Andrei Avram, Fundaţia Konrad Adenauer România – 20 de ani de autonomie găgăuză în Republica Moldova – bilanţul unui model controversat
Tatiana Toma, drd., Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti – Situaţia presei în limba română din Basarabia istorică (regiunea Odesa, Ucraina)

Sâmbătă, 25 iunie

9 30 – 10 30
Tuşa Enache, lect. univ. dr., Universitatea Ovidius Constanţa; cercetător, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Acdemia Română – Identităţi politice distorsionate – aromânii şi statutul lor în cadrul statelor naţionale din Balcani
Oana Ştefan, drd., Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti – Aromânii şi România, o relaţie complicată

10 30 – 11 00
Pauză de cafea

11 00 – 12 00
Concluzii