Conferinţă dedicată Centenarului Marii Uniri „Criminalitatea transfrontalieră şi dimensiunea cooperării interetnice – 100 de ani de abordări interdisciplinare”

Centrul de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere, Oradea, România, https://cesmint.com/despre-noi/ a desfăşurat conferinţa cu tema „Criminalitatea transfrontalieră şi dimensiunea cooperării interetnice - 100 de ani de abordări interdisciplinare".

Conferinţa a avut loc în data de 13 decembrie 2018, în sala de conferinţe a Hotelului Perla din Băile 1 Mai, în cadrul proiectului cu acelaşi nume, cofinanţat de Consiliul Judeţean Bihor, prin Direcţia Social-Comunitară, aflat în coordonarea directorului de proiect, doamna prof. univ. dr. Elena-Ana Iancu, decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Agora din Municipiul Oradea.

PARTENERI LA CONFERINŢĂ
Universitatea Agora din Municipiul Oradea, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Bucureşti, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne - Filiala „Menumorut" Bihor, Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere, Oradea.

PROGRAMUL CONFERINȚEI
Deschiderea oficială, ora 11.00

ÎN PREZIDIU

Prof. univ. dr. Radu Carp, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Anca-Lelia Lorincz, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", București
Dr. Alexandru Kiss, Centrul de Excelenţă NATO în domeniul HUMINT, Oradea
Prof. univ. dr. Elena-Ana Iancu, decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Agora din Municipiul Oradea, director de proiect

LUCRĂRILE CONFERINȚEI
1.Prof. univ. dr. Elena-Ana IANCU (NECHITA), Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Şcoala doctorală de Drept/Universitatea Agora din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative; conf. univ. dr. Vasile CREŢ, general de brigadă cu o stea (r), preşedinte al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Apărării Naţionale - Filiala Bihor „General Traian Moşoiu"/Universitatea Agora din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice; general de brigadă cu o stea (r) dr. Nicolaie IANCU, director executiv al Centrului Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere, Oradea, Rolul principiului naţionalităţilor în stabilirea statutului juridic al statelor nou formate în urma Conferinţei de Pace din 1919.

2.Dr. Nicoară MIHALI, Maramureşul în constelaţia Marii Uniri

3.Prof. univ. dr. Radu CARP, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti, Resurgenţa abordării regionale în Europa ca efect al populismului în relaţia dintre minorităţi şi statele învecinate.

4.Lect. univ. dr. Enache TUŞA, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, Universitatea „Ovidius" Constanţa; cercetător, Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, Minorităţile dobrogene în cercetările sociale interbelice.

5.Drd. Alex DRĂGULIN, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti; Nicolaie TUŞA, Între democraţie şi totalitarism. Statutul politic al minorităţii germane din România şi Polonia în perioada 1918-1947.

6.Drd. Marian OANCEA, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti; Evoluţia mişcărilor separatiste în Ucraina Subcarpatică după destrămarea Uniunii Sovietice.

7.Conf. univ. dr. Ioan STAN, Universitatea Agora din Oradea, Politica europeană de bună vecinătate şi problematica minorităţilor transfrontaliere.

8.Dr. Alexandru Kiss, Centrul de Excelenţă NATO în domeniul HUMINT, Oradea Dimensiunea securitară a cooperării transfrontaliere.

9.Conf. univ. dr. Ştefan HERCHI, Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept, Despre criminalitatea transfrontalieră.