CESMINT solicită reformularea denumirii „Muzeul identităţilor şi conflictelor transilvane” propus a fi înfiinţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă

CESMINT a luat la cunoştiinţă cu surprindere de conţinutul Planului Naţional de Redresare şi Rezilenţă, document aflat în dezbatere publică şi care a fost trimis sptre aprobare Comisiei Europene.

Nu a existat o consultare a organizaţiilor societăţii civile care au ca obiect protecţia minorităţilor naţionale pentru a vedea ce fel de proiecte ar putea fi incluse în acest document pentru a fi finanţate.

În cadrul Pilonului IV.2, Turism şi cultură, acest document face referire la intenţia de a întemeia un Muzeu al identităţilor şi conflictelor transilvane, muzeu care urmează a fi situat în comuna Floreşti, judeţul Cluj, valoarea investiţiei fiind estimată la 15 milioane euro fără TVA.

Transilvania în special şi România în general nu au avut parte parte în istoria sa de conflicte între minorităţile naţionale, fiind un exemplu de convieţuire interetnică. Problemele acestor minorităţi au fost întotdeauna rezolvate în spiritul toleranţei şi al respectului reciproc. Denumirea care se intenţionează a se da acestui muzeu nu corespunde nici realităţii istorice şi nici situaţiei din prezent.

Locaţia aleasă pentru acest muzeu este total neinspirată, comuna respectivă având o mare densitate a populaţiei, fără să aibă alte obiective culturale importante. Ne punem întrebarea legitimă dacă nu cumva alegerea acestei locaţii reprezintă de fapt un interes imobiliar care nu are nimic de-a face cu nevoia de conservare a memoriei minorităţilor naţionale din România, dat fiind faptul că se intenţionează alocarea unei suprafeţe de 12.000 mp., iar comuna Floreşti, datorită apropierii de Cluj, reprezintă o destinaţie predilectă a investiţiilor imobiliare în ultima vreme.

Solicităm Guvernului României să reformuleze denumirea acestui muzeu şi să indice o locaţie pentru acesta cu adevărat reprezentativă. Totodată, solicităm Comisiei Europene ca forma finală a PNRR să aibă în vedere şi nevoile reale ale minorităţilor naţionale din România.