CESMINT, alături de alți parteneri, organizează la Arad în perioada 10 – 11 noiembrie conferința internațională „Siguranța publică și nevoia de capital social ridicat”, aflată la a cincea ediție

In cadrul acestei conferințe, CESMINT organizează panelul intitulat "Reziliența minorităților naționale". În cadrul acestui panel, moderat de prof. Univ. Dr. Radu Carp, Președinte CESMINT, sunt prezentate lucrarile:

1. „Politica de asimilare a minorităţilor naţionale din China”/”The assimilation policy of national minorities in China”. Professor PhD., Radu CARP, President CESMINT;
2. „Consideraţii privind „buna vecinătate” şi relaţiile de cooperare transfrontaliere /Considerations regarding "good neighborliness" and cross-border cooperative relations”. Associate Professor PhD., Gelu STAN, Agora University of Oradea, CESMINT;
3. ”Evreii din Oradea. O scurtă istorie”/ “The Jews of Oradea. A brief history”. Lecturer PhD. Ştefan HERCHI, University of Oradea, CESMINT;
4.”Drepturi ale minorităţilor prevăzute în Constituţia de la 1923”/“Minority rights provided for in the 1923 Constitution. Lecturer PhD., Enache TUŞA, “Ovidius” University of Constanţa/CESMINT;
5. ”Dreptul la educaţie – educaţia multiculturală”/“The right to education - multicultural education”. Ghiulbera AMET, Student PhD., Doctoral School of Political Sciences, University of Bucharest
6. ”Roş Haşana pe fundal de război”/“Rosh Hashanah against the background of war”. Simona RAŢIU, PhD. Student, Doctoral School of Political Sciences, University of Bucharest
7. “Găgăuzia, un pol de influenţă al orientării geopolitice a Republicii Moldova”/“Gagauzia, a pole of influence of the geopolitical orientation of the Republic of Moldova”. Laurenţiu PLEŞCA, PhD. Student, Doctoral School of Political Sciences, University of Bucharest
8. ”Evoluţia comunităţilor etnice din Dobrogea. Analiza comparativă a ultimelor două recensăminte”/“The evolution of ethnic communities in Dobrogea. Comparative analysis of the last two censuses”. Laura VASILACHE, Student PhD., Doctoral School of Political Sciences, University of Bucharest
9. „Reacţii în presa din România cu privire la noua Lege a minorităţilor naţionale din Ungaria”/ „Reactions in the Romanian press regarding the new Hungarian National Minorities Law”. Bianca VASILE, Student PhD., Doctoral School of Political Sciences, University of Bucharest

Descarcă programul complet