CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU STUDIUL MINORITĂŢILOR TRANSFRONTALIERE ESTE PARTENER LA CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ THE PERSON’S SAFETY AND BUILDING SOCIAL CAPITAL/SIGURANŢA PERSOANEI ŞI CONSTRUIREA CAPITALULUI SOCIAL, ediția a II-a, 2020

Consiliul Judeţean Arad prin Centrul Cultural Judeţean Arad va organiza conferinţa cu participare internaţională „Siguranţa persoanei şi construirea capitalului social/ The person’s safety and building social capital” în data de 6 noiembrie 2020, ora 10.00. Transmisie online.

Transmisiunea live va fi accesibilă fără restricții, fiind asigurată, în condiții tehnice profesionale, de portalul www.universuljuridic.ro și de pagina Facebook dedicată acestuia.

Parteneri

  • Universitatea Agora din Municipiul Oradea, România;
  • Academia de Ştiinţe Juridice din România;
  • Așociația Criminaliștilor din România;
  • Asociaţia Română de Științe Penale;
  • Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere, Oradea;
  • Centrul de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere, Oradea;
  • Grupul Editorial Universul Juridic.

PROGRAM

09:40 – 10:00 | Conectarea participanților

10:00 – 10:25 | Deschiderea oficială

Ioana ENGELHARDT, Director interimar al Centrului Cultural Judeţean Arad

Elena-Ana IANCU, Director ştiinţific al conferinţei

Acordarea distincţiei „INVESTEŞTE ÎN RESURSA UMANĂ”,  Academician Florin-Gheorghe FILIP. Cuvânt de răspuns

 

10:25 – 11:25 | Lucrări invitate în plen:

Prof.univ.dr. Mircea DUȚU, Director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română;

Prof.univ.dr. Ovidiu-Vasile PREDESCU, Secretar general al Academiei de Ştiinţe Juridice din Romania, Directorul publicaţiilor DREPTUL, Vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România, cercetător ştiinţific de onoare al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;

Prof. univ. dr. Gheorghe POPA, Preşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România;

Prof.univ.dr. habil. Constantin DUVAC, Preşedinte al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale/ Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea „Română – Americană”, Bucureşti.

PANEL I: SIGURANȚA PERSOANEI DIN PERSPECTIVA RESPECTĂRII DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE ACESTEIA ÎN CURSUL PROCEDURILOR JUDICIARE

Coordonator: Prof.univ.dr. habil. Anca – Lelia LORINCZ, Director al  Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București

PANEL II:   PROTECȚIA ȘI LIMITĂRILE DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN CONTEXTUL LEGISLATIV ACTUAL

Coordonator: Conf. univ. dr. Roxana MATEFI, Prodecan la Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania, Braşov

PANEL III: COMUNICAREA ŞI CONSILIEREA FILOSOFICĂ ÎN CONTEXTUL CREŞTERII SIGURANŢEI PERSOANEI ŞI A EFICIENTIZĂRII INSTITUŢIILOR PUBLICE

Coordonator: Lect. univ. dr. Alexandru CORDOŞ, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept & conf.univ.dr. Paul POPOVICIU, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

PANEL IV: LIMITAREA FENOMENULUI SĂRĂCIEI ȘI EXCLUZIUNII SOCIALE – OPTIMIZAREA CALITĂȚII VIEȚII

Coordonator: Lect. univ. dr. Enache TUŞA, Universitatea „Ovidius” din Constanţa

PANEL V. (IN ENGLISH): PERSONAL SAFETY. THE SOCIAL CAPITAL. LEGAL FRAMEWORK, FINANCIAL RESOURCES AND EFFICIENT INSTITUTIONAL CONSTRUCTION

Coordinator: Associate Professor PhD. VARADI Erika, University of Miskolc, Faculty of Law; Lecturer PhD. Diana CÎRMACIU, Vice-Dean,  Faculty of Law, University of Oradea ; Lecturer PhD. Ligia-Valentina MIRIŞAN, Faculty of Law, University of Oradea;

PANNEL VI. (IN ENGLISH):  “LAW IN BOOKS AND LAW IN PRACTICE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: LEGAL EDUCATION AND LAW ENFORCEMENT”.

Coordinator: Associate Professor PhD. MADAI Sándor,  Secretary of Hungarian Association of Criminal Law,  University of Debrecen, Faculty of Law, Hungary; PhD. Habil, Professor Elena-Ana IANCU, Agora University of Oradea, Faculty of Legal and Administrative Sciences /”Alexandru Ioan Cuza” Police Academy, Doctoral School of Law, Bucharest, Romania&Romanian Forensic Association

PANEL VII:  IMPORTANŢA CUNOAŞTERII  IDENTITĂŢII ÎN INVESTIGAREA INFRACŢIUNILOR

Coordonator: Prof. univ. dr. habil. Elena-Ana  IANCU (născută NECHITA), Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Agora din Municipiul Oradea,Romania/ Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, București, Şcoala Doctorală de Drept

PANEL VIII: REGLEMENTĂRI DE DREPT PRIVAT ȘI DREPT PUBLIC CA ȘI GARANȚII ALE OCROTIRII PERSOANEI ÎN ROMÂNIA

Coordonator: Conf. univ. dr. BERLINGHER Daniel, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Universitate „Vasile Goldiş” din Arad, Conf. univ. dr. Daniela CREŢ, Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Juridice

PANEL IX: PROTECŢIA JURIDICĂ A PERSOANEI FIZICE

Coordonator: Prof.univ.dr. Petru TĂRCHILĂ, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

PANEL X:    EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ – PREZENT ŞI VIITOR

Coordonator: Prof.univ.dr. Gheorghe POPA, Preşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România/Universitatea Română – Americană, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

PANEL XI: ABORDAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN PERSPECTIVĂ ACADEMICA. O CONTRIBUŢIE ADUSĂ LA DEZVOLTAREA CAPITALULUI SOCIAL

Coordonator:  Prof.univ.dr. Radu CARP,  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice

PANEL XII: TITLU REZERVAT

Coordonator:  Conf. univ. dr. Rodica Diana APAN, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Cluj- Napoca, Facultatea de Ştiinţe Juridice