Atelier de Lucru: „Stadiul actual și perspectivele în domeniul politicilor adresate promovării coeziunii sociale în zona Mării Negre”

20 februarie, 2018

Sala Drepturilor Omului, Palatul Parlamentului, București, România


CONTEXT

Atelierul de lucru cu tema „Stadiul actual și perspectivele în domeniul politicilor adresate promovării coeziunii sociale în zona Mării Negre” este organizat de Rețeaua Universităților de la Marea Neagră în colaborare cu Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, Universitatea din București, și Centrul de Excelență pentru Studiul Minorităților Transfrontaliere în formatul unei întâlniri de dezbateri deschise cu participare internațională.
Evenimentul a fost motivat de nevoia exprimată din ce în ce mai intens în societate pentru relansarea cooperării și instituirii unui climat favorabil coeziunii sociale în toate domeniile din societate care să apropie diferitele comunități grupate pe criterii politice, etnice, regionale sau de alte interese. Complexitatea problemelor de pe scena politică europeană și regională, demonstrează pericolul unor acțiuni care pot evolua, uneori chiar de la sine, către confruntări, revendicări sau chiar conflicte deschise. Se constată mai mult ca oricând, nevoia imperioasă pentru a crește reziliența sistemelor sociale atât la nivel local sau național cât și la nivel regional sau european. În acest scop, explorarea diversității culturale a prezervării limbilor, tradițiilor și obiceiurilor diferitelor comunități poate să ofere un domeniu vast oportunități.
Din punct de vedere conceptual se constată că este necesar un efort considerabil atât din partea comunității științifice, al experților, al societății civile, cât și din partea instituțiilor legislative, executive și ale celorlalte instituții ale statului de drept pentru o abordare sistemică și articulată a problemelor legate de promovarea coeziunii sociale pentru a favoriza un climat de înțelegere, respect reciproc și cooperare.

SCOP
Manifestarea își propune să fie un cadru de dezbateri libere în vederea schimbului de idei și de cunoștințe în vederea identificării unor direcții care ar trebui să fie urmate în dezvoltarea politicilor adresând coeziunea socială în zona Mării Negre.

PARTICIPANȚI
La eveniment au fost invitați cadre didactice universitare, studenți, membrii ai parlamentului, reprezentanți ai autorităților locale, ai minorităților naționale, experți în domeniu, ambasadori și reprezentanți ai misiunilor diplomatice din țările membre OCEMN și alte organizații internaționale, ziariști.